Cấu trúc đề thi đại học môn Vật lý năm 2012

[Dieucanbiet.edu.vn] – Cấu trúc đề thi đại học môn Vật lý khối A năm 2012.

I.        Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:
–         Dao động cơ: 6 câu
–         Sóng cơ: 4 câu
–         Dòng diện xoay chiều: 7 câu
–         Dao động và sóng điện từ: 2 câu
–         Sóng ánh sáng: 5 câu
–         Lượng tử ánh sáng: 3 câu

–         Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 5 câu

II.        Phần riêng (8 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A/ Theo chương trình chuẩn (8 câu):

–         Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu

–         Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B/ Theo chương trình nâng cao (8 câu):

– Động lực học vật rắn: 4 câu

– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.
oOo

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên môn Lý

Tổng cộng gồm 40 câu:
–         Dao động cơ: 8 câu
–         Sóng cơ: 4 câu
–         Dòng điện xoay chiều: 9 câu
–         Dao động và sóng điện từ: 4 câu
–         Sóng ánh sáng: 6 câu
–         Lượng tử ánh sáng: 4 câu
–         Hạt nhân nguyên tử: 5
oOo

Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ môn Vật lý

I.  Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu), bao gồm:
–         Dao động cơ: 7 câu
–         Sóng cơ: 4 câu
–         Dòng điện xoay chiều: 9 câu
–         Dao động và sóng điện từ: 4 câu
–         Sóng ánh sáng: 5 câu
–         Lượng tử ánh sáng: 5 câu

–         Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu
II.      Phần riêng (10 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

B/ Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

–         Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu

–         Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B/ Theo chương trình Nâng cao (10 câu):

– Động lực học vật rắn: 4 câu

– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

(Nguồn Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT)

This entry was posted in Cấu trúc đề thi đại học and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *