Đáp án Đề thi Đại học Môn Hóa Khối A năm 2012

[dieucanbiet.edu.vn] – Đáp án Đề thi Đại học Môn Hóa Khối A năm 2012

Mời các em download

Đề thi (mã 913)

Đáp án các mã đề: Đáp án chính thức của Bộ GDĐT

 

 Câu số

Mã đề thi

296

384

528

647

752

913

 
 

1.

 

B

C

B

A

C

B

 

2.

 

D

C

D

D

D

B

 

3.

 

D

A

D

C

D

B

 

4.

 

D

B

A

A

D

C

 

5.

 

C

A

C

D

D

C

 

6.

 

B

B

D

D

A

D

 

7.

 

D

C

A

B

C

A

 

8.

 

A

C

B

B

A

B

 

9.

 

D

C

A

A

C

A

 

10.

 

A

B

C

B

C

B

 

11.

 

C

D

B

A

A

D

 

12.

 

B

A

C

A

B

C

 

13.

 

D

A

B

A

A

D

 

14.

 

B

B

C

A

C

A

 

15.

 

A

B

A

C

B

B

 

16.

 

C

A

C

B

D

C

 

17.

 

A

D

D

B

A

D

 

18.

 

A

D

C

A

B

D

 

19.

 

D

B

A

A

D

B

 

20.

 

C

B

D

C

C

D

 

21.

 

D

B

B

A

B

C

 

22.

 

C

D

A

D

B

A

 

23.

 

B

C

C

B

D

C

 

24.

 

D

A

C

D

D

D

 

25.

 

A

A

B

D

A

A

 

26.

 

B

D

D

D

A

C

 

27.

 

D

D

D

A

A

A

 

28.

 

A

D

D

D

B

D

 

29.

 

C

C

B

D

D

A

 

30.

 

D

B

B

D

B

B

 

31.

 

C

D

B

A

C

A

 

32.

 

C

D

B

C

B

B

 

33.

 

B

D

D

B

D

A

Câu số

 

296

384

528

647

752

913

 

34.

 

C

C

D

C

C

B

 

35.

 

B

A

A

B

A

D

 

36.

 

A

A

A

D

D

D

 

37.

 

B

B

A

D

B

D

 

38.

 

A

B

D

C

C

B

 

39.

 

B

D

C

A

B

A

 

40.

 

C

D

C

A

B

A

 

41.

 

B

C

B

D

B

C

 

42.

 

B

A

A

D

D

C

 

43.

 

D

B

C

C

C

C

 

44.

 

B

D

A

C

B

B

 

45.

 

A

C

D

C

A

C

 

46.

 

A

A

A

B

C

A

 

47.

 

C

D

A

B

A

A

 

48.

 

C

C

C

C

C

D

 

49.

 

B

D

B

D

A

D

 

50.

 

C

A

D

C

C

C

 

51.

 

D

B

C

C

D

C

 

52.

 

D

A

B

B

B

B

 

53.

 

A

C

C

B

C

C

 

54.

 

A

A

A

C

C

C

 

55.

 

C

C

C

B

D

B

 

56.

 

B

A

B

C

A

D

 

57.

 

D

C

D

B

A

A

 

58.

 

A

B

B

B

A

D

 

59.

 

C

B

D

A

B

A

 

60.

 

A

C

A

C

D

B

 

 

 

This entry was posted in Đáp án đề thi đại học năm 2012. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *