Đề thi Đại học các khối năm 2007 (Có đáp án)

Đề thi đại học năm 2007.

Chúc tất cả sĩ tử ôn thi đạt kết quả cao!

"Đề thi thử đại học môn toán năm 2011"Đề Toán khối A  –   Đáp án

Đề Lý khối A mã 135– Đáp án

Đề Hóa khối A mã 182 – Đáp án

Đề Toán khối B  – Đáp án

 Đề Hóa khối B mã 503 – Đáp án

Đề Sinh khối B mã 893  – Đáp án

 Đề thi môn Văn – Gợi ý

Đề thi môn Sử – Gợi ý

Đề thi môn Địa – Gợi ý

Đề thi môn Toán khối D – Đáp án

Đề thi môn Văn khối D – Gợi ý

Đề thi môn Anh mã 254 – Đáp án

Đề thi môn Pháp mã 139 – Đáp án

This entry was posted in Đề thi Đại học - cao đẳng and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *