[dieucanbiet.edu.vn] – Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2012 – Hồng Quang, Tứ Kỳ, Nam Sách, Quang Trung, Đoan Thượng – Hải Dương

Mời các em download

Đáp án đề thi lần 1 năm 2012 THPT Tứ Kỳ

Đề thi thử đại học THPT Hồng Quang lần 1

Đề thi thử đại học THPT Hồng Quang lần 2

Đáp án THPT Hồng Quang lần 2

Đề thi thử đại học THPT Nam Sách 2 lần 1 khối A

Đề thi thử đại học THPT Nam Sách 2 lần 1 khối B

Đáp án THPT Nam Sách lần 1 khối A

Đáp án THPT Nam Sách lần 1 khối B

Đáp án – Đề thi thử đại học THPT Đoan Thượng Hải Dường lần 1

Đáp án – Đề thi thử đại học THPT Đoan Thượng Hải Dường lần 2

Đáp án – Đề thi thử THPT Quang Trung lần 1

Tags: