Điểm chuẩn NV1 ĐH Dược Hà Nội năm 2012

[Dieucanbiet.edu.vn] – Ngày 10/8, trường ĐH Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2012.Trường ĐH Dược Hà Nội năm nay có tổng chỉ tiêu được giao: 600, gồm thí sinh trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển, thí sinh từ dự bị đại học, cử tuyển chuyển lên, sinh viên nước ngoài.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

Khối thi: khối A.

Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1 Cộng
HSPT Điểm trúng tuyển 24.0 23.5 23.0 22.5
Số người đạt ĐTT 53 158 302 75 588
UT2 Điểm trúng tuyển 23.0 22.5 22.0 21.5
Số người đạt ĐTT 2 4 14 8 28
UT1 Điểm trúng tuyển 22.0 21.5 21.0 20.5
Số người đạt ĐTT 1 3 6 10
Tổng số người

đạt điểm trúng tuyển

56 165 316 89 626

Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.

This entry was posted in Điểm thi - Điểm chuẩn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *