Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm 2011 tại TPHCM

4/7/2011, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm điểm chuẩn vào lớp 10 hệ chuyên.

Thông tin điểm chuẩn vào lớp 10  năm 2012

I. Lớp chuyên
STT Trường Lớp chuyên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2
Điểm chuẩn Điểm chuẩn
1 THPT chuyên Lê Hồng Phong Anh văn 40.00 40.00
Hoá học 41.00 41.50
Vật lý 41.25 41.50
Sinh học 37.00 37.50
Tin học 36.50 37.00
Toán 38.00 38.50
Ngữ Văn 38.00 38.50
2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Anh văn 36.00 36.50
Hoá học 33.00 34.00
Vật lý 36.50 37.00
Toán 35.00 35.50
Ngữ Văn 35.25 35.50
3  THPT Nguyễn Thượng Hiền Anh văn 37.50 38.00
Hoá học 38.50 39.00
Vật lý 40.50 40.50
Sinh học 36.50 36.50
Toán 35.50 36.00
Ngữ Văn 37.50 37.50
4  THPT Gia Định Anh văn 36.00 36.50
Hoá học 34.75 35.00
Vật lý 34.25 34.50
Toán 35.00 35.50
Văn 33.00 33.50
5 THPT Mạc Đĩnh Chi Anh văn 24.50
Hoá học 22.50
Vật lý 23.75
Sinh học 22.75
Toán 18.00
Văn 24.25
6  THPT Nguyễn Hữu Cầu Anh văn 27.50
Hoá học 23.00
Vật lý 19.00
Toán 20.00
7  THPT Nguyễn Hữu Huân Anh văn 29.00
Hoá học 30.00
Vật lý 31.00
Toán 24.25
Văn 30.00
8  THPT Củ Chi Anh văn 25.00
Hoá học 23.75
Vật lý 18.50
Toán 17.00
9  THPT Trung Phú Anh văn 22.50
Hoá học 18.00
Vật lý 18.50
Toán 20.00
II. Lớp không chuyên
STT Trường Nguyện vọng 3 Nguyện vọng 4
Điểm chuẩn Điểm chuẩn
1  THPT chuyên Lê Hồng Phong 41.00 41.50
2  THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 39.25 40.25

This entry was posted in Điểm chuẩn lớp 10 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *