ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH TỈNH TÂY NINH NĂM 2014


TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014
NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT
**********

THÔNG BÁO :
Để nhận NGAY điểm thi vào lớp 10 các trường THPT trực thuộc tỉnh Tây Ninh năm 2014,tự động qua SMS nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT.Hãy soạn tin:

KQH 46 SốBáoDanh gửi 6766

< Trong đó 46 là mã tỉnh Tây Ninh>

Ví dụ: Bạn muốn biết điểm thi của thí sinh có số báo danh (SBD) là 6789, thi vào trường THPT tại tỉnh Tây Ninh; soạn tin:

KQH 46 6789 gửi 6766

<Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên, không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin>

 

Thông tin điểm Chuẩn:
Để nhận điểm chuẩn tự động qua SMS nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT. Hãy soạn tin theo cú pháp:

KQH DC 46 Tên trường thpt gửi 6766

Ví dụ: Bạn muốn biết điểm CHUẨN vào trường thpt Tây Ninh; soạn tin:

 

KQH DC 46 thpt Tay Ninh gửi 6766

<Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên, không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin>

 

Tổng đài sẽ tự động trả Điểm Thi vào Lớp 10 về máy bạn ngay khi có kết quả!
Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt!

từ khoá:
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Th Kinh Tế Kt Tây Ninh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Th Y tế Tây Ninh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Bán công Trảng Bàng tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Bình Thạnh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Bến Cầu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Châu Thành tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Dương Minh Châu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Hoàng Văn Thụ tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Lê Duẩn tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Lê Hồng Phong tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Lê Quí Đôn tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Lí Thường Kiệt tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Lộc Hưng tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn An Ninh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Chí Thanh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Gia Tự tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Huệ tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Thái Bình tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Trung Trực tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Trãi tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Văn Trỗi tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Nguyễn Đình Chiểu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Quang Trung tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Trần Phú tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Trần Quốc Đại tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Trần Đại Nghĩa tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Tân Châu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Tân Hưng tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Tân Đông tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt Tây Ninh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Thpt chuyên Hoàng Lệ Kha tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Trung tâm Gdtx Hoà Thành tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Trung tâm Gdtx Thị xã tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Trường Dạy nghề tỉnh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Dương Minh Châu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Châu Thành tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Bến Cầu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Gò Dầu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Trảng Bàng tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Tân Biên tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Tân Châu tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014
Điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh Tt GDTX Tỉnh tại Tây Ninh – 46 – TÂY NINH năm 2014

This entry was posted in Điểm thi - Điểm chuẩn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *