Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại Nam Định

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011 – 2012

 

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

1.1. Lớp 10 THPT: Toàn tỉnh phấn đấu tuyển khoảng 72% số học sinh tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS vào các loại hình trường THPT. Sở GD-ĐT sẽ có thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường. Căn cứ các điều kiện giáo viên, cơ sở vật chất, các trường lập phương án phân ban trình Sở GD-ĐT phê duyệt. Học sinh trúng tuyển vào các trường THPT được chia vào các ban theo phương án phân ban đã được duyệt, dựa trên nguyện vọng và kết quả thi tuyển, kết quả học tập ở trường THCS của học sinh.

1.2. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong:

Tuyển 15 lớp gồm 545 học sinh. Trong đó có:

– 13 lớp chuyên (455 học sinh); mỗi lớp 35 học sinh gồm 02 lớp chuyên Toán, 02 lớp chuyên Tiếng Anh, 01 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên Vật lí, 01 lớp chuyên Hoá học, 01 lớp chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Lịch sử, 01 lớp chuyên Địa lí, 01 lớp chuyên Tiếng Nga, 01 lớp chuyên Tiếng Pháp.

– 02 lớp không chuyên (90 học sinh).

1.3. Lớp 10 phổ thông năng khiếu TDTT đặt tại trường THPT Trần Hưng Đạo: Tuyển 01 lớp gồm 24 học sinh chính thức và 11 học sinh dự bị.

 

2. Hình thức tuyển sinh:

2.1. Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường THPT đại trà:

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

b) Các đợt thi:

– Đợt 1: Tổ chức thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ngày 07,08,09/6/2011.

  + Môn thi: Ngữ văn chung, Toán chung, Ngoại ngữ chung và môn chuyên.

  + Học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có thể đăng kí 2 nguyện vọng thi 2 môn chuyên khác nhau (trừ các môn chuyên có cùng buổi thi đề chuyên).

– Đợt 2: Tổ chức thi tuyển vào các trường THPT đại trà ngày 23, 24/6/2011, gồm:

+ Các trường công lập.

+ Các trường ngoài công lập có đủ điều kiện, có tờ trình trước 20/5/2011 xin tổ chức thi và được Sở GD-ĐT duyệt.

Học sinh thi vào các trường THPT đại trà thi viết 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thứ 3. Môn thứ 3 được chọn trong số các môn còn lại. Giám đốc Sở GD-ĐT công bố môn thi thứ 3 trước 15 ngày trước ngày kết thúc năm học theo biên chế năm học của Bộ GD&ĐT.

2.2. Lớp năng khiếu TDTT đặt tại trường THPT Trần Hưng Đạo:     

– Hình thức tuyển sinh:

+ Thi kiểm tra tố chất vận động, năng khiếu TDTT;

+ Xét hồ sơ, học bạ.

– Nội dung:

+ Xét hồ sơ, học bạ để xác định hạnh kiểm và học lực;

+ Kiểm tra hình thái, chức năng, tố chất vận động theo các chỉ số quy định của từng môn TDTT.

 

3. Điều kiện dự thi, phương thức xét đỗ:

3.1. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong:

a) Điều kiện dự thi: Ngoài các tiêu chuẩn chung về tuyển sinh, học sinh cần có thêm các điều kiện sau:

– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định;

– Hạnh kiểm xếp loại tốt, học lực xếp loại từ khá trở lên vào cuối năm học lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên;

– Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên.

b) Nội dung chương trình thi: Theo chương trình và hướng dẫn bộ môn đầu năm học (công văn số 1477/SGDĐT- GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2010). Học sinh thi chuyên ngoại ngữ phải học đủ chương trình 4 năm THCS.

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển:

– Xét trúng tuyển theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

– Những học sinh có 2 nguyện vọng thi vào 2 lớp chuyên có môn chuyên khác nhau thì xét theo nguyên tắc: xét đỗ nguyện vọng 1 trước, học sinh đã đỗ nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2.

3.2. Các trường THPT đại trà (công lập và ngoài công lập):

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và phương án phân ban đã được Sở GD-ĐT phê duyệt, các trường phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh và phương án phân ban của trường cho học sinh biết trước ngày thi 1 tháng để học sinh có điều kiện lựa chọn trường thi. Các trường phải chú ý tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng về chủ trương phân ban của Bộ GD&ĐT, giúp cho học sinh và cha mẹ học sinh lựa chọn ban cho phù hợp.

– Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc GDTX cấp THCS, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định, có đủ hồ sơ dự thi hợp lệ được đăng ký dự thi vào một trường THPT đại trà trên địa bàn toàn tỉnh.

– Điều kiện trúng tuyển và xét đỗ: Căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh, áp dụng theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, học sinh được xét đỗ phải có điểm xét tuyển từ điểm sàn theo quy định toàn tỉnh trở lên.

Sau khi xét đỗ vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Sở GD-ĐT tổ chức xét đỗ vào các trường THPT đại trà làm hai đợt:

+ Đợt 1: Đối tượng xét là những học sinh dự thi của trường (các trường công lập, các trường ngoài công lập có tổ chức thi tuyển).

Khi có kết quả điểm thi tuyển sinh, Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định điếm sàn và điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 cho từng trường, đảm bảo tuyển được ít nhất 70% đến 100% chỉ tiêu công lập của trường công lập và chỉ tiêu của trường ngoài công lập có tổ chức thi. Sau khi duyệt đỗ đợt 1, các trường THPT phải công khai ngay danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1, công khai chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2 của trường, hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ và đơn xin xét đỗ đợt 2 vào trường.

+ Đợt 2: Những học sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được tự do nộp đơn và hồ sơ  để xét đỗ đợt 2 vào hệ công lập (trong số chỉ tiêu còn lại), hệ dân lập của các trường THPT công lập (nếu có), các trường THPT ngoài công lập trong tỉnh và các trung tâm GDTX trong tỉnh.

– Việc phân học sinh vào các ban: Sau khi tuyển học sinh vào trường theo chỉ tiêu tuyển sinh, các trường sẽ tổ chức phân học sinh vào các ban. Việc phân học sinh vào các ban căn cứ vào phương án phân ban đã được Sở GD-ĐT duyệt, căn cứ vào nguyện vọng và kết quả thi tuyển sinh, kết quả học tập các năm học tại THCS của học sinh.

3.3. Lớp năng khiếu TDTT đặt tại trường THPT Trần Hưng Đạo:

– Đối tượng: Những học sinh trong tỉnh có đủ các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT và có thêm các điều kiện sau được thi tuyển:

+ Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại trung bình trở lên, xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên;

+ Có đủ sức khoẻ;

+ Điểm tổng kết môn TD năm lớp 9 từ 8,0 trở lên.

– Học sinh đã trúng tuyển lớp năng khiếu TDTT không được chuyển sang các lớp khác trong trường THPT Trần Hưng Đạo và các trường khác. Việc chuyển trường thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông.

 

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 GDTX CẤP THPT

 

1. Kế hoạch tuyển sinh: Tuyển khoảng 10% số học sinh tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS năm học 2010-2011.

 

2. Phương thức tuyển: Tuyển thẳng và xét tuyển

2.1. Tuyển thẳng: Cán bộ, người lao động từ 18 tuổi trở lên có nguyện vọng và đủ điều kiện vào học lớp 10 GDTX.

2.2. Xét tuyển:

– Đối với học sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012: Sử dụng điểm thi để xét tuyển;

– Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS không dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011: Sử dụng kết quả học tập, rèn luyện ghi trong học bạ THCS, GDTX cấp THCS để xét tuyển;

– Đối với học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường và các trung tâm dạy nghề có nhu cầu, đủ điều kiện học GDTX cấp THPT: Căn cứ vào điều kiện của trường, của trung tâm và đăng ký học tập của học sinh để xét tuyển. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường và các trung tâm dạy nghề phải đảm bảo các điều kiện dạy và học theo quy chế của Bộ GD&ĐT, có văn bản trình Sở GD-ĐT phê duyệt trước khi xét duyệt.

 

3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 20/8/2011.

This entry was posted in Tuyển sinh THPT and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *