Học tiếng anh qua bài hát

 Bạn đã từng nghĩ rằng: Việc học tiếng anh qua bài hát sẽ như thế nào? Khó hay dễ? Có thú vị hay không? Đặc biệt có giúp bạn trong quá trình học tiếng anh hay không?

Học tiếng anh qua bài hát – Những bản tình ca bất hủ đi suốt mọi thời đại

Năm thứ 3 học đại học, mình rất thú vị khi được học một Thầy giáo người Canada tên là Mr.Nail. Duy nhất 1 kì đầu tiên học tiếng anh chuyên ngành được Thầy giảng dạy. Khi bắt đầu vào học, Thầy đều cho chúng tôi một điều thú vị với môn học Ngoại Ngữ. Đầu giờ học, cho chúng tôi hát một bài tiếng anh. Thầy soạn rất đầy đủ, có lời và hướng dẫn chi tiết. Bài đầu tiên được nghe bài “Hello – Lionel Richie”:

Lionel Richie

Lời bài hát “Hello – Lionel Richie”:

I’ve been alone with you inside my mind
And than my dreams I’ve kissed your lips
A thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello !
Is it me you’re looking for ?
I can see it in your smile
You’re all I’ve ever wanted
And my arms are open wide
Bacause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much
I love you

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time agian
How much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello !
I’ve got to let you know
Because I wonder somewhere you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely ?
Or is sometone loving you ?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying
I love you .

 ===========================================================================

Tiếp tục hôm nay chúng ta học tiếng anh qua bài hát: Without You – Mariah Carey.

 

Without You – Mariah Carey

Học tiếng anh qua bài hát: Without You – Mariah Carey.

No I can’t forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that’s just the way The story goes You always smile but in your eyes Your sorrow shows Yes it shows

No I can’t forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there But then I let you go And now it’s only fair That I should let you know What you should know

I can’t live If living is without you I can’t live I can’t give anymore I can’t live If living is without you I can’t give I can’t give anymore

Well I can’t forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that’s just the way The story goes You always smile but in your eyes Your sorrow shows Yes it shows

I can’t live If living is without you I can’t live I can’t give any more I can’t live If living is without you I can’t give I can’t give anymore.

 

This entry was posted in Học tiếng anh qua bài hát and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Học tiếng anh qua bài hát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *