Lịch công tác tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Lịch công tác tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Hội nghị Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng năm 2012

Bộ GD&ĐT

Hiệu trưởng  các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành hữu quan

Tháng 02/2012

2

Ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 02/2012

3

Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng ký hộp thư điện tử

Cục KTKĐCL

Trưởng phòng GDCN / Khảo thí, / Đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 05/3/2012 đến 08/3/2012

(Sẽ có giấy triệu tập của Bộ GD&ĐT)

4

Các sở GD&ĐT tổ chức triển khai công tác tuyển sinh

Các sở

GD&ĐT

Các phòng GDCN /  Khảo thí và các trường THPT

Trước 15/3/2012

5

Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT. Các sở GD&ĐT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do

Các trường THPT và các Sở GD&ĐT

Các sở GD&ĐT

Từ 15/3/2012 đến hết ngày 16/4/2012 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

6

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99

Các trường ĐH, CĐ

 

Từ 17/4/2012 đến hết ngày 23/4/2012 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

7

Các sở GD&ĐT bàn giao hồ sơ và lệ phí ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở GD&ĐT và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT

Cục KTKĐCL

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

– Tại Hà Nội:

ngày 10/5/2012

– Tại TP.HCM: ngày 12/5/2012

8

Các sở GD&ĐT truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và Cục KTKĐCL

Các sở GD&ĐT

Cục KTKĐCL

Các trường ĐH, CĐ

Từ 7/5/2012

đến 11/5/2012

9

Các trường ĐH, CĐ xử lý dữ liệu ĐKDT

Các trường ĐH, CĐ

Cục KTKĐCL

Từ 14/5/2012

đến 31/5/2012

10

Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi, thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng thí sinh của từng khối thi.

Các trường ĐH

Hội đồng coi thi liên trường

Trước 25/5/2012

11

Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa điểm phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi.

Hội đồng

coi thi liên trường

Các trường ĐH

Trước 31/5/2012

12

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị TS của các Sở GD&ĐT, các trường có tổ chức thi và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 01/6/2012 đến 25/6/2012

13

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi.

Cục KTKĐCL

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 5/2012

14

Các trường ĐH, CĐ lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở.

Gửi các trường không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường này.

Các trường ĐH, CĐ tổ chức thi

Các sở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi

Trước 01/6/2012

15

Các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi cho thí sinh

Các sở GD&ĐT

Hệ thống tuyển sinh của sở GD&ĐT

Từ  01/6/2012

đến 8/6/2012

16

– Thi ĐH đợt I: Khối A, A1, V

– Thi ĐH đợt II: Khối B, C, D, N, H, T, R, M, K

– Thi CĐ đợt III: các trường cao đẳng thi tuyển sinh

Các trường ĐH, CĐ

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

– 4/7 và 5/7/2012

–  9/7 và 10/7/2012

– 15 và 16/7/2012

17

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL

Các trường ĐH có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCL

Trước 10/8/2012

18

Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL.

Các trường CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCL

Trước 15/8/2012

19

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ, phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các ĐH, trường ĐH

Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCL,

các trường  không tổ chức thi tuyển sinh

Trước 15/8/2012

20

Xử lý dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả thi của thí sinh trên mạng intenet và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Hội đồng điểm sàn

Trước 15/8/2012

21

Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sở GD&ĐT, để các sở GD&ĐT gửi cho thí sinh.

Các trường ĐH, CĐ

Các sở GD&ĐT

Từ ngày 20/8/2012

22

Các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu thông báo điều kiện xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

Các trường ĐH, CĐ

Các sở GD&ĐT

Từ ngày 21/8/2012

đến hết ngày 30/11/2012

23

Các trường ĐH, CĐ, các sở GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 về Bộ.

Các trường ĐH, CĐ

Các sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày 31/12/2012

Nguồn: Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT

This entry was posted in Thủ tục - Hồ sơ tuyển sinh and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *