Lịch thi tốt nghiệp

 Lịch thi tốt nghiệp THPT 2013. Các Quy định mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp năm 2013.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2013:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 sẽ được tổ chức vào các ngày Chủ Nhật, Thứ Hai và Thứ Ba 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2013 với 6 môn thi bắt buộc, cụ thể lịch thi như sau:

Thời gian Môn Thời gian Giờ phát đề Giờ thi
CN 2/6 Sáng Ngữ văn 150 phút 7h25 7h30
Chiều Hoá học 60 phút 14h15 14h30
Thứ Hai 3/6 Sáng Địa lí 90 phút 7h25 7h30
Chiều Lịch sử 90 phút 14h15 14h30
Thứ Ba 4/6 Sáng Toán 150 phút 7h25 7h30
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h15 14h30

 Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 sẽ được tổ chức vào 3 ngày bắt đầu từ ngày 2 đến 4-6.

Theo đó, lịch thi, môn thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2012 như sau:

+ Lịch thi giáo dục trung học phổ thông:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2012 SÁNG Ngữ văn 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Hoá học 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
03/6/2012 SÁNG Địa lí 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Lịch sử 90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30
04/6/2012 SÁNG Toán 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30

+ Lịch thi giáo dục thường xuyên:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2012 SÁNG Ngữ văn 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Hoá học 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
03/6/2012 SÁNG Địa lí 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Lịch sử 90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30
04/6/2012 SÁNG Toán 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lí 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30

Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản nói trên là:

  • Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES và FX 570 ES Plus.
  • VinaCal 500MS, 570 MS và 570 ES Plus.
  • Vietnam Calculator VN-500RS; VN 500 ES; VN 570 RS, VN 570 ES.
  • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM.
  • Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720.

 Lịch thi, thời gian làm bài thi dành cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011

 Giáo dục trung học phổ thông

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2011

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2011

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2011

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

  Giáo dục thường xuyên

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2011

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2011

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2011

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 Lịch thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2010

–  Hệ giáo dục THPT:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

2/6

Sáng

Ngữ văn

150 phút

7h25

7h30

Chiều

Hoá học

60 phút

14h15

14h30

3/6

Sáng

Địa lí

90 phút

7h25

7h30

Chiều

Lịch sử

90 phút

14h25

14h30

4/6

Sáng

Toán

150 phút

7h25

7h30

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14h15

14h30

Vật lí

60 phút

14h15

14h30

– Giáo dục thường xuyên:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

2/6

Sáng

Ngữ văn

150 phút

7h25

7h30

Chiều

Hoá học

60 phút

14h15

14h30

3/6

Sáng

Địa lí

90 phút

7h25

7h30

Chiều

Lịch sử

90 phút

14h25

14h30

4/6

Sáng

Toán

150 phút

7h25

7h30

Chiều

Vật lí

60 phút

14h15

14h30

  Lịch thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2009

Giáo dục THPT

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt

đầu

làm bài

2.6. SÁNG Văn 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
3.6 SÁNG Địa lí 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lí 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
4.6 SÁNG Toán 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
Lịch sử 90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30

Giáo dục thường xuyên

Ngày 2.6

SÁNG Văn 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30

Ngày 3.6

SÁNG Địa lí 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lí 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30

Ngày 4.6

SÁNG Toán 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Hoá học 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30

 Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2008

 1. Giáo dục THPT

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

28-5-2008

Sáng

Văn

150 phút

Chiều

Sinh học

60 phút

29-5-2008

Sáng

Vật lý

60 phút

Chiều

Lịch sử

90 phút

30-5-2008

Sáng

Toán

150 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

Hóa học

60 phút

2. Giáo dục thường xuyên

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

28-5-2008

Sáng

Văn

150 phút

Chiều

Sinh học

60 phút

29-5-2008

Sáng

Địa lý

90 phút

Chiều

Lịch sử

90 phút

30-5-2008

Sáng

Toán

150 phút

Chiều

Hóa học

60 phút

 

This entry was posted in Tin giáo dục and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *