Môn Hóa: Nhận diện cấu trúc đề thi ĐH – CĐ 2013

[Dieucanbiet.edu.vn] – Theo quy định của Bộ GD – ĐT, cấu trúc đề thi ĐH – CĐ môn Hóa năm 2013 vẫn bám sát chương trình và sách giáo khoa. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, được chia làm hai phần: Phần chung và phần riêng. Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm thí sinh cần phải đặc biệt lưu ý để đạt điểm cao ở  môn thi này.

Cấu trúc đề thi cụ thể như sau:

Phần chung cho tất cả các thí sinh (40 câu)

Nội dung Số câu
Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học 2
Phản ứng oxi hóa khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 2
Sự điện li 2
Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, halogen) 2
Đại cương về kim loại 2
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt 5
Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông 6
Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon 2
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 2
Anđehit, xeton, axit cacboxylic 2
Este, lipit 2
Amin, amino axit và protein 3
Cacbohiđrat 1
Polime và vật liệu polime 1
Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông 6

Phần riêng (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu)

Nội dung Số câu
Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li 1
Anđehit, xeton, axit cacboxylic 2
Dãy thế điện cực chuẩn 1
Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc 2
Phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 1
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 1
Amin, amino axit và protein 1
Cacbohiđrat 1

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu)

Nội dung Số câu
Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li 1
Anđehit, xeton, axit cacboxylic 2
Dãy thế điện cực chuẩn 1
Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc 2
Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế,xã hội, môi trường 1
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 1
Amin, amino axit và protein 1
Cacbohiđrat
This entry was posted in Cấu trúc đề thi đại học and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *