Ngành Hàn Quốc học

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM, Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân  ngành Hàn Quốc học có kiến thức cơ bản về  lý luận chính trị, về kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị, quan hệ quốc tế của Hàn Quốc để người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc và học tập ở các cấp cao hơn theo các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đào tạo cử nhân Hàn Quốc học có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, thể hiện bản lĩnh, ý thức phục vụ cộng đồng cao, sự kiên định, luôn trung thành và sẵn sàng đi tiên phong trong công việc và khả năng tốt trong hội nhập. Đào tạo cử nhân Hàn Quốc học có kỹ năng nghiệp vụ công tác đối ngoại, khả năng làm việc độc lập và khả năng nghiên cứu và giảng dạy về Hàn Quốc học, về Khu vực học.

Một số môn học chuyên ngành
Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Địa lý  và dân Hàn Quốc, Lịch sử Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, Kinh tế Hàn Quốc, Hệ thống chính trị Hàn Quốc, Chính sách đối ngoại Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc…

Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên Hàn Quốc học có nhiều cơ hội nghề nghiệp:

– Làm các công việc đối ngoại trong các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.

– Làm các công việc kinh doanh, dịch vụ trong các công ty đa quốc gia, nhà nước, tư nhân, du lịch, báo chí, truyền hình.

– Nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu.

 

This entry was posted in Tư vấn hướng nghiệp and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *