Ngành Mạng máy tính Và Truyền thông

Hướng nghiệp – ngành nghề – Ngành Mạng máy tính Và Truyền thông.

[Dieucanbiet.edu.vn]  – Nơi đào tạo: trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG – HCM (Mạng máy tính và viễn thông), trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG – HCM, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường ĐH Hàng Hải, trường ĐH Mở TP.HCM, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường ĐH Nha Trang, Học viện Bưu chính Viễn thông, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM, trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, trường ĐH Văn Lang, trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, trường ĐH Hoa Sen, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường ĐH Quốc tế Miền Đông, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM…

Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên ngành Mạng máy tính và Truyền thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỹ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

Môn học chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Cấu trúc dữ liệu, hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Phương pháp lập trình hướng đối tượng, Đồ họa máy tính, Công nghệ phần mềm, hệ điều hành nâng cao, Trí tuệ nhân tạo, Quản lý đề án phần mềm, Lập trình C trên windows, Kỹ thuật viễn thông và ứng dụng, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý tín hiệu số, Hệ điều hành mạng Unix, Mạng máy tính nâng cao, Cơ sở tin học viễn thông, Kỹ thuật truyền dữ liệu, Lập trình ứng dụng mạng… Kiến thức về kỹ thuật truyền tin mạng điện rộng, mạng cục bộ, hệ cơ sở dữ liệu phân tán, kỹ năng thiết kế, cài đặt, phát triển ứng dụng các mạng tin học viễn thông.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và Truyền thông có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin có những kỹ năng làm việc tốt trong môi trường đa gia, cụ thể là các công việc thuộc các phạm vi và lĩnh vực sau:

– Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền trong các cơ quan, công ty, trường học…

– Các bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.

– Giảng viên công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

– Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực công nghệ mạng, bảo mật và an ninh thông tin cũng như các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

– Làm việc ở các bộ phận công nghệ thông tin hoặc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…)

– Làm việc tại các công ty chuyên kinh doanh, triển khai giải pháp cơ sở hạ tầng mạng, bảo mật hệ thống mạng, an ninh thông tin doanh nghiệp, cũng như các công ty chuyên tư vấn, đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống truyền thông số cố định, di động.

This entry was posted in Tư vấn hướng nghiệp and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *