Ngành Sư phạm Địa lý

[Dieucanbiet.edu.vn] – Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, các trường CĐ sư phạm tại các tỉnh thành…

1. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về bản chất, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về khoa học địa lý, nắm vững những tri thức địa lý cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên cũng như kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế – xã hội đại cương, địa lý kinh tế – xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam.

2. Môn học chuyên ngành

Ngoài các khối kiến thức về địa lý, sinh viên còn được trang bị kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo.

Ví dụ: một số môn học của ngành địa lý: Địa lý tự nhiên các châu lục, Sinh quyển và thổ nhưỡng, Lớp vỏ cảnh quan, Địa lý tự nhiên Việt Nam, Địa lý kinh tế xã hội đại cương, Lý luận dạy học, Rèn luyện nghiệp vụ, Địa lý kinh tế xã hội thế giới, Địa lý kinh tế Việt Nam, PP dạy học địa lý, Kiến tập sư phạm, Giáo dục dân số, Hệ thống thông tin địa lý, Bản đồ chuyên đề, Địa lý địa phương, Địa danh Việt Nam, Địa lý biển đông, Thực tập sư phạm, Quản lý nhà nước và giáo dục…

3. Cơ hội nghề nghiệp

Tùy ngành cụ thể, sinh viên tốt nghiệp sẽ làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Các vị trí tuyển dụng: giáo viên các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT giảng dạy các môn học về địa lý. Có thể làm công tác quản lý, tư vấn trong lĩnh vực giáo dục.

Yêu cầu khác: Kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội; Có kỹ năng vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Địa lý.

This entry was posted in Tìm hiểu ngành nghề and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *