Ngành Sư phạm Hóa

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, các trường CĐ sư phạm tại các tỉnh thành…

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân khoa học chuyên ngành sư phạm có đủ kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ dạy học hóa học đáp được những yêu cầu đổi mới, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học và giáo dục ở trường THPT và THCS.

2. Môn học chuyên ngành

Ngoài các kiến thức liên quan đến ngành (toán, lý, hóa…), sinh viên còn được trang bị kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo.

Ví dụ một số môn học của ngành hóa: Ngoại ngữ, Giáo dục học, Hóa vô cơ, Hóa lý, Hóa hữu cơ, Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa công nghệ, Công nghệ môi trường, Tin học hóa học, Kiến tập sư phạm, Phương pháp giảng dạy hóa, Thực tập sư phạm…

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giới thiệu việc làm hoặc làm việc tại các công ty kinh doanh hóa chất.

Các vị trí tuyển dụng: giáo viên các cấp từ trung học cơ sở, trung học phổ thông. Có thể làm công tác nghiên cứu, quản lý, tư vấn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Yêu cầu khác: kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ và đáp ứng yêu cầu chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. có kỹ năng vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn hóa học.

 

This entry was posted in Tư vấn hướng nghiệp and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *