Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội

Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2012 được cập nhật theo thông tin từ trường Đại học Hà Nội mới nhất tại đây. Thí sinh cũng có thể tham khảo Tỷ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2011 theo thông tin bên dưới.

Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2012:

Số thứ tự

Trường/Ngành

Số hồ sơ đăng ký

Chỉ tiêu

Tỷ lệ chọi

Phía Bắc

1 Trường đại học Hà Nội 12.000 1.850 1/6.48


Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2011:

Tên trường

Hồ sơ ĐK

Chỉ tiêu

“Tỉ lệ chọi”

Đại học Hà Nội

9.660

1.700

1/5,6

 

This entry was posted in Tỷ lệ chọi của các trường đại học and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *