Tuyển tập 18 đề luyện thi đại học môn Hóa(có đáp án)

[dieucanbiet.edu.vn] – Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa của năm 2011.

Chúc tất cả sĩ tử ôn thi đạt kết quả cao!

"Đề thi thử đại học môn toán năm 2011"Đề số 1 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 2 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 3 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 4 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 5 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 6 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 7 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 8 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 9 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 10 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 11 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 12 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 13 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 14 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 15 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 16 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 17 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đề số 18 Bộ 18 đề luyện thi môn hóa

Đáp án bộ 18 đề thi


This entry was posted in Đề thi thử đại học năm 2011 and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Tuyển tập 18 đề luyện thi đại học môn Hóa(có đáp án)

  1. Tuổi teen says:

    Thầy ơi! Post tiếp đi. Thầy còn đề thi thử môn hóa của trường Nguyễn Huệ không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *