Tỷ lệ chọi đại học Cần Thơ năm 2012

Click tại đây để xem: Tỷ lệ chọi các trường đại học năm 2011 đầy đủ.

Tỷ lệ chọi Đại học Cần Thơ năm 2012 đang được cập nhật, mời bạn thường xuyên ghé thăm website

Tỷ lệ chọi ĐH Cần Thơ năm 2011:

Ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là Quản trị kinh doanh (khối A, D1) với 3.061 hồ sơ đăng ký dự thi nhưng chỉ tiêu chỉ có 80, tỷ lệ chọi là 1/38. Ngành có tỷ lệ “chọi” thấp nhất là Sư phạm Tiếng Pháp (khối D1, D3, 29 hồ sơ/35 chỉ tiêu) và Ngôn ngữ Anh (khối D1, 86 hồ sơ/60 chỉ tiêu).

Có 43/76 ngành đào tạo tại Trường ĐH Cần Thơ có tỷ lệ “chọi” dưới 10. Một số ngành như: Sư phạm Toán – Tin học (khối A, 419 hồ sơ/60 chỉ tiêu: 1/7), Toán ứng dụng (A, 180/60: 1/3), Sư phạm Vật lý (194/60: 1/3), Sư phạm Vật lý- Tin học (A, 201/60: 1/4), Sư phạm Vật lý công nghệ (A, 164/60: 1/3), Kỹ thuật cơ khí (A, 193/60: 1/3), Quản lý công nghiệp (A, 737/80: 1/9), Khoa học máy tính (A, 131/60: 1/2), Sư phạm Sinh học (B, 485/60: 1/8), Chăn nuôi (B, 323/100: 1/3), Kinh doanh thương mại (A, D1, 218/60: 1/4), Sư phạm Địa lý (C, 314/60: 1/5), Giáo dục công dân (C, 368/60: 1/5)…

Có 7 ngành có tỷ chọi cao từ 20 trở lên; các ngành: Giáo dục Tiểu học (A, D1, 1.305/60: 1/22), Công nghệ thực phẩm (A, 1.844/80: 1/23), Khoa học môi trường (A, B, 1.320/50: 1/26), Tài chính (A, D1, 4.793/200: 1/24), Quản lý tài nguyên và môi trường (A, B, 1.851/50: 1/37), Kế toán (A, D1, 3.172/120: 1/26) và Quản trị kinh doanh (A, D1, 3.061/80: 1/38).

Các ngành Sư phạm như: Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, tiếng Pháp, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Toán học… đều có tỷ lệ “chọi” từ 10 trở xuống.

Còn tại khu Hòa An, tỉnh Hậu Giang (cơ sở 2 của Trường ĐH Cần Thơ) có 6 ngành đều có tỷ lệ “chọi” dưới 10.

This entry was posted in Tỷ lệ chọi của các trường đại học and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *