Xây dựng tiêu chí sinh viên đánh giá giảng viên

Trong tháng 5 này, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến bàn thảo về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Hội nghị tổ chức tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Mục đích của hội thảo nhằm xây dựng các tiêu chí lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Trao đổi kinh nghiệm thực tế về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Tại hội thảo, các trường ĐH,CĐ sẽ báo cáo về tình hình giảng dạy của giảng viên cũng như kết quả công tác lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đồng thời đề xuất các tiêu chí cần lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; ý kiến phản hồi của các cơ sở giáo dục đại học.

This entry was posted in Tin giáo dục and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *