Xem Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Thăng Long -Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng năm 2014


TRA CỨU ĐIỂM THI, ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014
NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

**********
THÔNG BÁO :

Để nhận NGAY điểm thi vào lớp 10 các trường THPT trực thuộc Lâm Đồng năm 2014,tự động qua SMS nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT.Hãy soạn tin:

KQH 42 SốBáoDanh gửi 6766

< Trong đó 42 là mã tỉnh Lâm Đồng>

Ví dụ: Bạn muốn biết điểm thi của thí sinh có số báo danh (SBD) là 6789, thi vào trường THPT tại tỉnh Lâm Đồng; soạn tin:

KQH 42 6789 gửi 6766

<Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên, không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin>

Thông tin điểm Chuẩn:
Điểm chuẩn được sở giáo dục công bố sau khi có điểm thi hoặc trong vòng 2 ngày sau khi công bố điểm thi.
Để nhận điểm chuẩn tự động qua SMS nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT ngay khi có. Hãy soạn tin theo cú pháp:

KQH DC 42 Tên trường thpt gửi 6766

Ví dụ: Bạn muốn biết điểm CHUẨN vào trường thpt Chi Lăng tại tỉnh Lâm Đồng; soạn tin:

KQH DC 42 thpt Chi Lăng gửi 6766

<Chú ý: Tin nhắn có thể bỏ chữ “thpt”, có thể viết tiếng việt không dấu>

Tổng đài sẽ tự động trả Điểm Thi,điểm chuẩn vào Lớp 10 về máy bạn ngay khi có kết quả!
Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt!

 

Hotline liên hệ tư vấn tuyển sinh: 0962604218

từ khoá:
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh năm 2014; xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT tỉnh năm 2014 , tìm điểm thi vào lớp 10; Tra cứu điểm thi vào lớp 10; đã có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; ĐÃ có điểm thi, kết quả điểm thi””

CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Bán công Nguyễn Trãi Đức Trọng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Bán công Nguyễn Trãi Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Bán công Nguyễn Trãi Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Bán công Phan Bội Châu -Di Linh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Bán công Phan Bội Châu -Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Bán công Phan Bội Châu -Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Hoàng Hoa Thám
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Hoàng Hoa Thám TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Hoàng Hoa Thám TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Huỳnh Thúc Kháng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Huỳnh Thúc Kháng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Huỳnh Thúc Kháng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Lộc Bắc – Bảo Lâm
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Lộc Bắc – Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Lộc Bắc – Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Lộc Phát – Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Lộc Phát – Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Lộc Phát – Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Phi Liêng -Đam Rông
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Phi Liêng -Đam Rông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Phi Liêng -Đam Rông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Tà Nung-Đà Lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Tà Nung-Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Tà Nung-Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Tân Thượng – Di Linh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Tân Thượng – Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Tân Thượng – Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Cấp II-III Đạ Sar – Lạc Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Đạ Sar – Lạc Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Cấp II-III Đạ Sar – Lạc Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Bảo Lâm
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Cát Tiên
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Di Linh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Lâm Hà
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt lạc Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt lạc Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt lạc Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đơn Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đạ Huoai
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đạ Tẻh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đức Trọng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Gd-Đt Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Giáo Dục Đam Rông
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Giáo Dục Đam Rông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Giáo Dục Đam Rông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Phòng Giáo dục -Đào tạo Đà Lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Giáo dục -Đào tạo Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Phòng Giáo dục -Đào tạo Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Sở Giáo dục -Đào tạo Lâm Đồng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Sở Giáo dục -Đào tạo Lâm Đồng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Sở Giáo dục -Đào tạo Lâm Đồng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Bán công Nguyễn Du -Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bán công Nguyễn Du -Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bán công Nguyễn Du -Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Bán công Nguyễn Du -Đà Lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bán công Nguyễn Du -Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bán công Nguyễn Du -Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Bán công Tây Sơn
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bán công Tây Sơn TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bán công Tây Sơn TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Bùi Thị Xuân
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bùi Thị Xuân TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bùi Thị Xuân TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Bảo Lâm
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Chi Lăng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Chi Lăng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Chi Lăng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Chu Văn An-Đức Trọng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Chu Văn An-Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Chu Văn An-Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Dtnt Tỉnh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Dtnt Tỉnh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Dtnt Tỉnh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Dân Lập Yersin -Đà Lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Dân Lập Yersin -Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Dân Lập Yersin -Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Gia Viễn-Cát Tiên
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Gia Viễn-Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Gia Viễn-Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Hoà Ninh – Di Linh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Hoà Ninh – Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Hoà Ninh – Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lang Biang
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lang Biang TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lang Biang TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lâm Hà
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lê Hồng Phong
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lê Hồng Phong TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lê Hồng Phong TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lê Thị Pha -Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lê Thị Pha -Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lê Thị Pha -Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lạc Nguyễniệp
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lạc Nguyễniệp TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lạc Nguyễniệp TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lộc An -Bảo Lâm
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lộc An -Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lộc An -Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lộc Thanh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lộc Thanh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lộc Thanh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Lộc Thành -Bảo Lâm
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lộc Thành -Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Lộc Thành -Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Nguyễn Thái Bình
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Nguyễn Thái Bình TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Nguyễn Thái Bình TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Nguyễn Viết Xuân
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Nguyễn Viết Xuân TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Nguyễn Viết Xuân TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Próh -Đơn Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Próh -Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Próh -Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Quang Trung -Cát Tiên
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Quang Trung -Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Quang Trung -Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Thăng Long -Lâm Hà
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Thăng Long -Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Thăng Long -Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Trần Phú -Đà Lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Trần Phú -Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Trần Phú -Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Tt Duy Tân – Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Tt Duy Tân – Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Tt Duy Tân – Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Tt Nguyễn Khuyến -Đạ Tẻh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Tt Nguyễn Khuyến -Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Tt Nguyễn Khuyến -Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Tân Hà -Lâm Hà
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Tân Hà -Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Tân Hà -Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Xuân Trường
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Xuân Trường TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Xuân Trường TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt chuyên Thăng Long -Đà lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt chuyên Thăng Long -Đà lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt chuyên Thăng Long -Đà lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đà Loan -Đức Trọng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đà Loan -Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đà Loan -Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đơn Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đạ Huoai
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đạ Tông
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạ Tông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạ Tông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đạ Tẻh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đạmri -Đạ Huoai
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạmri -Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đạmri -Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đống Đa
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đống Đa TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đống Đa TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Thpt Đức Trọng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Thpt Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trung tâm Gdtx Lac Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trung tâm Gdtx Lac Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trung tâm Gdtx Lac Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trung tâm Gdtx Đam Rông
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trung tâm Gdtx Đam Rông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trung tâm Gdtx Đam Rông TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Btvh Đà Lạt
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Btvh Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Btvh Đà Lạt TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Thpt Cát Tiên
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Thpt Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Thpt Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Thpt Di Linh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Thpt Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Thpt Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Bán công Dran -Đơn Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Bán công Dran -Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Bán công Dran -Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Bán công Nguyễn Tri Phương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Bán công Nguyễn Tri Phương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Bán công Nguyễn Tri Phương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Dân lập Lê Lợi -Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Dân lập Lê Lợi -Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Dân lập Lê Lợi -Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Dân lập Phù Đổng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Dân lập Phù Đổng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Dân lập Phù Đổng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Hermann Gmeiner
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Hermann Gmeiner TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Hermann Gmeiner TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Th Kt-Kt Lâm Đồng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Th Kt-Kt Lâm Đồng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Th Kt-Kt Lâm Đồng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường Thcs&Thpt Dtnt Liên huyên phia Nam
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Thcs&Thpt Dtnt Liên huyên phia Nam TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường Thcs&Thpt Dtnt Liên huyên phia Nam TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường cấp II-III Bán công Lê Lợi -Đơn Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường cấp II-III Bán công Lê Lợi -Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường cấp II-III Bán công Lê Lợi -Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường cấp II-III Bán công Lê Quý Đôn -Lâm Hà
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường cấp II-III Bán công Lê Quý Đôn -Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường cấp II-III Bán công Lê Quý Đôn -Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Trường cấp II-III Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường cấp II-III Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Trường cấp II-III Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt GDTX Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt GDTX Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt GDTX Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt GDTX Cát Tiên
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt GDTX Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt GDTX Cát Tiên TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Gdtx Bảo Lâm
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Gdtx Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Gdtx Bảo Lâm TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Lâm Hà
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Lâm Hà TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Bảo Lộc
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Bảo Lộc TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Di Linh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Di Linh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đơn Dương
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đơn Dương TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đạ Huoai
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đạ Huoai TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đạ Tẻh
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đạ Tẻh TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
CÔNG BỐ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2014 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đức Trọng
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG Tt Ktth-Hn Đức Trọng TỈNH Lâm Đồng NĂM 2014

This entry was posted in Điểm thi vào lớp 10. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *